Vår filosofi

Vi tror att en kärleksfull, trygg och stabil hemmiljö, där föräldrar och nanny arbetar som ett team, skapar en bra plattform för barnet att kunna växa i självförtroende och som samtidigt ger en känsla av tillhörighet.

Vi tror även att relationer utgör själva kärnan av barns tidiga inlärning och utveckling. Samspelet mellan barnet och den vuxne är därför viktigt för hans/hennes positiva utveckling. Vi tror på vikten av stimulans och vägledning av vuxna för att öka barnets kompetens och dess förmåga att inhämta nya kunskaper och insikter genom egen aktivitet. Vi ser barnet som en kompetent och unik individ, med rättigheter snarare än enbart behov.

Nannyn har en mycket viktig roll i barnets liv, och det är därför inte bara viktigt att nannyn interagerar med barnet, utan även hur hon/han interagerar med barnet. Alla barn förtjänar en kärleksfull och engagerad nanny som verkligen tycker om att umgås med dem, bekräftar dem och får dem att känna sig speciella. Barn behöver dessutom också en kreativ, stimulerande och ständigt uppmuntrande miljö för att de ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential.

The Swedish Nanny Company betonar vikten av att nannyn:

 • alltid har barnets bästa i åtanke
 • är lyhörd för barnets behov och stora tankar
 • aktivt interagerar med barnet
 • kan se världen genom ett barns ögon – och delar glädjen i att utforska den!
 • vill ha en dialog med barnet och ser det charmiga i frågan VARFÖR?
 • främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt tar till vara och stärker barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter
 • vill utveckla barnets känslomässiga, intellektuella såväl som fysiska behov (och har förmågan att kunna göra detta)
 • skapar tydliga gränser för barnet och understryker vikten av ömsesidig respekt
 • är en positiv förebild som lever som han/hon lär
 • förstår vikten av en bra arbetsrelation med föräldrarna och kommunicerar på ett öppet sätt med hushållets andra medlemmar
 • kan åta sig minst ett års anställning, gärna längre. Varför?

The Swedish Nanny Company förespråkar en långsiktig relation mellan nannyn och familjen. Varje nära relation gör stor inverkan på oss människor – och särskilt barn som ofta utvecklar ett starkt band till sin nanny.

The Swedish Nanny Company står för kvalitet, inte endast kvantitet!

Nanny

Trött på stora barngrupper och stressig förskole/skolmiljö?

Läs mer

Familj

Som föräldrar vill man alltid sitt barns bästa.

Läs mer

Kontakta oss

Vi ser fram emot att komma i kontakt med er!

Kontakta oss